dr hab. Piotr Bogdanowicz

Wydział Prawa i Administracji UW

Moja polemika z W. Gontarskim

Zapraszam do lektury:

https://www.rp.pl/Opinie/306289974-Polska-nie-wygrala-przed-Trybunalem-Sprawiedliwosci—Piotr-Bogdanowicz-polemizuje-z-Waldemarem-Gontarskim.html