dr hab. Piotr Bogdanowicz

Wydział Prawa i Administracji UW

Ostatni dyżur przed wakacjami

10 lipca, godz. 9.

Zapraszam,

Piotr Bogdanowicz