dr hab. Piotr Bogdanowicz

Wydział Prawa i Administracji UW

Stypendia doktoranckie we Włoszech

Dla zainteresowanych:

https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/427060