dr Piotr Bogdanowicz

Wydział Prawa i Administracji UW

Aktualności

Zaliczenie pierwszego semestru

17 January 2018

Zaliczenie pierwszego semestru jest możliwe najpóźniej do 8 marca (data zamknięcia protokółów w USOS).

Kolejna konferencja na temat praworządności

16 January 2018

Zapraszam na konferencję “Wniosek w sprawie wszczęcia w stosunku do Polski procedury art. 7 TUE. Ramy prawno-polityczne“, organizowaną przez Katedrę Prawa Europejskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Katedrę Prawa Międzynarodowego i Prawa UE  w Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego we współpracy z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce. Kiedy: 16 stycznia, godz. 17, Gdzie: aula A.3 Collegium Iuridicum II, Wydział […]

Nowa publikacja

3 January 2018

Zachęcam do lektury artykułu, który właśnie ukazał się w Europejskim Przeglądzie Sądowym – “Brak niezależności sądów krajowych jako uchybienie zobowiązaniu w rozumieniu art. 258 TFUE (cz. I)”. Wraz z moim kolegą, dr. Maciejem Taborowskim, podejmujemy się próby rzetelnej, jak myślę, oceny zmiany ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych w świetle prawa unijnego. W związku […]

Precedensowa decyzja Komisji Europejskiej

20 December 2017

1. Wszczęcie procedury z art. 7 TUE 2. Skierowanie sprawy do Trybunału Sprawiedliwości w sprawie niezależności sądów http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5367_en.htm Już niedługo w “Europejskim Przeglądzie Sądowym” ukażą się publikacje na ten temat – autorstwa dr. M. Taborowskiego i mojego.

Wykłady specjalizacyjne / konwersatoria w Katedrze Prawa Europejskiego

18 December 2017

Serdecznie polecam – obok swojego – wykłady specjalizacyjne i konwersatoria moich kolegów z Katedry w semestrze letnim: Dr Maciej Taborowski: Ochrona sądowa w UE, czwartek, 18.30 Dr hab. Anna Zawidzka-Łojek: Prawo rynku wewnętrznego, czwartek 16.45 Pozdrawiam, Piotr Bogdanowicz

Więcej aktualności