O mnie

Piotr

Jestem profesorem w Katedrze Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie w 2010 r. obroniłem pracę doktorską pt. „Interes publiczny w prawie energetycznym Unii Europejskiej”, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. M. M. Kenig-Witkowskiej. W 2019 r. Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego nadała mi stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych – dyscyplinie nauki prawne. W 2022 r. zostałem awansowany na profesora uczelni.

Na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego prowadzę ćwiczenia z prawa Unii Europejskiej oraz z prawa zamówień publicznych Unii Europejskiej (w ramach studiów magisterskich). Ponadto, w Szkole Głównej Handlowej prowadziłem przez wiele lat zajęcia z pomocy państwa (w ramach studiów podyplomowych). Jestem również wykładowcą prawa Unii Europejskiej na aplikacji adwokackiej.

Jako visiting scholar przebywałem na uniwersytetach w Cardiff, Pekinie i Turynie.

Jestem członkiem różnych organizacji naukowych i pozarządowych: Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych (członek zarządu), Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego, Stowarzyszenia im. Prof. Zbigniewa Hołdy, European Procurement Law Group, Rady Programowej Archiwum Osiatyńskiego, Rady Programowej Fundacji Clientearth oraz Zespołu Ekspertów Prawnych Fundacji im. Stefana Batorego.

W 2019 r. otrzymałem Nagrodę Wydziału Prawa i Administracji za wybitne osiągnięcia w nauce w 2018 r. W 2021 r. dostałem nagrodę Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za działalność naukową i dydaktyczną, która w szczególny sposób przyczynia się do rozwoju i wzrostu prestiżu UW oraz nagrodę indywidualną III stopnia Rektora Uniwersytetu Warszawskiego.

Od 2016 r. jestem członkiem Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a od 2019 r., decyzją Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, członkiem Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Prawne.

Jestem autorem ponad 90 publikacji naukowych.

Moje zainteresowania naukowe obejmują: kwestie praworządności w Unii Europejskiej, prawo zamówień publicznych Unii Europejskiej oraz pomoc publiczną.

Jestem również radcą prawnym z 16-letnim doświadczeniem zawodowym. Od 2017 r. jestem wyróżniany w prestiżowym rankingu Chambers Europe w dziedzinie zamówień publicznych, a od 2019 r. w rankingu Legal 500 EMEA.

W wolnych chwilach lubię podróżować (w szczególności na Bliski Wschód), słuchać muzyki (np. the National, Interpol, Tame Impala i Bon Iver), oglądać sport (w szczególności mecze AC Milan) i uprawiać sport (przez 9 lat trenowałem siatkówkę, obecnie wiosłuję).