Zajęcia

Prawo materialne Unii Europejskiej (ćwiczenia w semestrze zimowym)

Środa, godz. 9:45 – 11:15

Piątek, 11:30 – 13:00 – zajęcia w języku angielskim

Podstawy prawa Unii Europejskiej (ćwiczenia w semestrze zimowym)

Środa, godz. 11:30 – 13:00

Piątek, godz. 13:15 – 14:45 – zajęcia w języku angielskim

Podstawa zaliczenia: zaliczone kolokwium + brak „ponadwymiarowych” nieobecności (niezaliczonych).

Dopuszczalna liczba nieobecności: 2 w roku akademickim. Nieobecność „ponadwymiarowa” – do zaliczenia na dyżurze (temat do ustalenia), z zastrzeżeniem, że nieobecność w wymiarze ponad połowy ćwiczeń w semestrze oznacza brak zaliczenia semestru, a w konsekwencji roku.

European Public Procurement Law (konwersatorium w języku angielskim)

Semestr letni, czwartek, godz. 9:45 – 11:15

Ochrona praworządności i europejskie prawo publiczne gospodarcze (seminarium specjalizacyjne)

Cały rok, wtorek, godz. 9:45 – 11:15

Ochrona praworządności i europejskie prawo publiczne gospodarcze (seminarium magisterskie)

Cały rok, wtorek, godz. 11:30 – 13:00

Dyżur

Wtorek, godz. 12:00 (Collegium Iuridicum Iv, sala nr 10)