dr hab. Piotr Bogdanowicz

Wydział Prawa i Administracji UW

Zajęcia

Prawo materialne Unii Europejskiej (ćwiczenia w semestrze zimowym)

Środa, godz. 8:00 – 9:30. Sala nr 2.6, Collegium Iuridicum II

Środa, godz. 9:45 – 11:15. Sala nr 2.6, Collegium Iuridicum II

 

Podstawy prawa Unii Europejskiej (ćwiczenia w semestrze zimowym)

Czwartek, godz. 8:00 – 9:30. Sala nr 8, Collegium Iuridicum IV.

Czwartek, godz. 9:45 – 11:15. Sala nr 8, Collegium Iuridicum IV.

Czwartek, godz. 11:30 – 13:00. Sala nr 8, Collegium Iuridicum IV – zajęcia w języku angielskim

Podstawa zaliczenia: zaliczone 2 kolokwia + brak „ponadwymiarowych” nieobecności (niezaliczonych).

Dopuszczalna liczba nieobecności: 2 w roku akademickim. Nieobecność „ponadwymiarowa” – do zaliczenia na dyżurze (temat do ustalenia), z zastrzeżeniem, że nieobecność w wymiarze ponad połowy ćwiczeń w semestrze oznacza brak zaliczenia semestru, a w konsekwencji roku.

European Public Procurement Law (konwersatorium w języku angielskim)

Semestr letni, środa, godz. 16:45 – 18:15. Sala nr 212, Stary BUW

 

Przedsiębiorca przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej (wykład specjalizacyjny)

Semestr letni, środa, godz. 8:00 – 9:30. Sala nr 2.6, Collegium Iuridicum II

 

Dyżur

Środa, godz. 9:45 – 11:15. Pokój nr 112, Collegium Iuridicum IV