dr Piotr Bogdanowicz

Wydział Prawa i Administracji UW

O mnie (About me)

Piotr

Scroll down for English version 

Jestem adiunktem w Katedrze Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie w 2010 r. obroniłem z wyróżnieniem pracę doktorską pt. “Interes publiczny w prawie energetycznym Unii Europejskiej”, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. M. M. Kenig-Witkowskiej.

Na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego prowadzę ćwiczenia z prawa Unii Europejskiej oraz z prawa zamówień publicznych Unii Europejskiej (w ramach studiów magisterskich). Ponadto, w Szkole Głównej Handlowej prowadzę zajęcia z pomocy państwa (w ramach studiów podyplomowych). Jestem również wykładowcą prawa Unii Europejskiej na aplikacji adwokackiej.

Jako visiting scholar przebywałem na uniwersytetach w Cardiff, Pekinie i Turynie.

Jestem członkiem zarządu Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych, Polskiego Centrum Badań nad Prawem i Gospodarką Chin oraz członkiem Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego i European Procurement Law Group.

W 2016 r. zostałem wybrany do Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Jestem członkiem Rady Programowej Archiwum Osiatyńskiego.

Moje zainteresowania naukowe obejmują: kwestie praworządności w Unii Europejskiej, prawo zamówień publicznych Unii Europejskiej, prawo energetyczne Unii Europejskiej, partnerstwo publiczno-prywatne oraz pomoc publiczną. W 2018 r. ukończyłem rozprawę habilitacyjną nt. modyfikacji umowy w prawie zamówień publicznych Unii Europejskiej.

Jestem również radcą prawnym z ponad 10-letnim doświadczeniem zawodowym. W 2017 i 2018 roku zostałem wyróżniony w prestiżowym rankingu Chambers Europe w dziedzinie zamówień publicznych (w 2018 roku jako “Star Associate”).

W wolnych chwilach lubię podróżować (w szczególności na Bliski Wschód), słuchać muzyki (np. the National, Interpol, Tame Impala i Bon Iver) oraz oglądać i uprawiać sport (przez 9 lat trenowałem siatkówkę, obecnie wiosłuję).

***

I am assistant professor at the Faculty of Law and Administration of the Warsaw University. Since 2010 I hold Ph.D in European Law (summa cum laude). My Ph.D. dissertation (“Interes publiczny w prawie energetycznym Unii Europejskiej” [Public Interest in EU Energy Law] has been written under the supervision of prof. M.M. Kenig-Witkowska.

At the Warsaw University I teach European Union law and European Union public procurement law (M.A. studies). In the Warsaw School of Economics I also teach State aid (post-graduate studies). I am also lecturer at advocate traineeship.

I have been visiting scholar in Cardiff, Beijing and Turin.

I am the member of the board of Public Procurement Law Association, deputy head of Polish Research Centre for Law and Economy of China, as well as member of Polish Society of European Law and the European Procurement Law Group.

Since 2016 I am the member of the Council of the Faculty of Law and Administration.m

I am the member  of the Program Board of Archiwum Osiatyńskiego.

My research revolves around the rule of law in the European Union, EU public procurement law and State aid. In 2018 I finished the book devoted to modifications of public contracts in European Union public procurement law.

I am also legal adviser with more than 10 years of experience. In 2017 and 2018 I was ranked in prestigious Chambers Europe Public Procurement (in 2018 as “Star Associate”). 

In my spare time I travel (in particular in the Middle East), listen to music (e.g. the National, Interpol, Tame Impala or Bon Iver), watch sport and row.