dr hab. Piotr Bogdanowicz

Wydział Prawa i Administracji UW

O mnie (About me)

Piotr

Scroll down for English version 

Jestem adiunktem w Katedrze Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie w 2010 r. obroniłem pracę doktorską pt. “Interes publiczny w prawie energetycznym Unii Europejskiej”, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. M. M. Kenig-Witkowskiej. W 2019 r. Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego nadała mi stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych – dyscyplinie nauki prawne.

Na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego prowadzę ćwiczenia z prawa Unii Europejskiej oraz z prawa zamówień publicznych Unii Europejskiej (w ramach studiów magisterskich). Ponadto, w Szkole Głównej Handlowej prowadziłem przez wiele lat zajęcia z pomocy państwa (w ramach studiów podyplomowych). Jestem również wykładowcą prawa Unii Europejskiej na aplikacji adwokackiej.

Jako visiting scholar przebywałem na uniwersytetach w Cardiff, Pekinie i Turynie.

Jestem członkiem zarządu Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych, Polskiego Centrum Badań nad Prawem i Gospodarką Chin oraz członkiem Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego i European Procurement Law Group.

W 2019 r. otrzymałem Nagrodę Wydziału Prawa i Administracji za wybitne osiągnięcia w nauce w 2018 r.

Od 2016 r. jestem członkiem Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 2019 r. Rektor Uniwersytetu Warszawskiego powołał mnie do Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Prawne.

Jestem członkiem Rady Programowej Archiwum Osiatyńskiego oraz członkiem Zespołu Ekspertów Prawnych Fundacji Batorego.

Moje zainteresowania naukowe obejmują: kwestie praworządności w Unii Europejskiej, prawo zamówień publicznych Unii Europejskiej oraz pomoc publiczną.

Jestem również radcą prawnym z blisko 14-letnim doświadczeniem zawodowym. Od 2017 r. jestem wyróżniany w prestiżowym rankingu Chambers Europe w dziedzinie zamówień publicznych, a od 2019 r. w rankingu Legal 500 EMEA.

W wolnych chwilach lubię podróżować (w szczególności na Bliski Wschód), słuchać muzyki (np. the National, Interpol, Tame Impala i Bon Iver) oraz oglądać i uprawiać sport (przez 9 lat trenowałem siatkówkę, obecnie wiosłuję).

***

I am associate professor at the Faculty of Law and Administration of the Warsaw University. Since 2010 I hold Ph.D in European Law (summa cum laude). My Ph.D. dissertation (“Interes publiczny w prawie energetycznym Unii Europejskiej” [Public Interest in EU Energy Law] has been written under the supervision of prof. M.M. Kenig-Witkowska. In 2019, the Council of the Faculty of Law and Administration of the Warsaw University granted to me habilitation.

At the Warsaw University I teach European Union law and European Union public procurement law (M.A. studies). In the Warsaw School of Economics I have been teaching State aid (post-graduate studies). I am also lecturer at advocate traineeship.

I have been visiting scholar in Cardiff, Beijing and Turin.

I am the member of the board of Public Procurement Law Association, deputy head of Polish Research Centre for Law and Economy of China, as well as member of Polish Society of European Law and the European Procurement Law Group.

In 2019 I was awarded by the Faculty of Law and Administration of the Warsaw University for my scientific achievements.

Since 2016 I am the member of the Council of the Faculty of Law and Administration and since 2019 the Council of the Discipline of Science – Law.

I am the member of the Wiktor Osiatyński Archive Council and the Legal Expert Team of Stefan Batory Foundation.

My research revolves around the rule of law in the European Union, EU public procurement law and State aid.

I am also legal adviser with nearly 14 years of experience. Since 2017 I have been ranked in prestigious Chambers Europe Public Procurement and since 2019 I have been named by Legal 500 EMEA “Leading Individual” in the field of public procurement .

In my spare time I travel (in particular in the Middle East), listen to music (e.g. the National, Interpol, Tame Impala or Bon Iver), watch sport and row.