dr hab. Piotr Bogdanowicz

Wydział Prawa i Administracji UW

O mnie (About me)

Piotr

Scroll down for English version 

Jestem adiunktem w Katedrze Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie w 2010 r. obroniłem pracę doktorską pt. “Interes publiczny w prawie energetycznym Unii Europejskiej”, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. M. M. Kenig-Witkowskiej. W 2019 r. Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego nadała mi stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych – dyscyplinie nauki prawne.

Na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego prowadzę ćwiczenia z prawa Unii Europejskiej oraz z prawa zamówień publicznych Unii Europejskiej (w ramach studiów magisterskich). Ponadto, w Szkole Głównej Handlowej prowadziłem przez wiele lat zajęcia z pomocy państwa (w ramach studiów podyplomowych). Jestem również wykładowcą prawa Unii Europejskiej na aplikacji adwokackiej.

Jako visiting scholar przebywałem na uniwersytetach w Cardiff, Pekinie i Turynie.

Jestem członkiem różnych organizacji naukowych i pozarządowych: Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych (członek zarządu), Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego, Stowarzyszenia im. Prof. Zbigniewa Hołdy, European Procurement Law Group, Rady Programowej Archiwum Osiatyńskiego, Rady Programowej Fundacji Clientearth oraz Zespołu Ekspertów Prawnych Fundacji im. Stefana Batorego.

W 2019 r. otrzymałem Nagrodę Wydziału Prawa i Administracji za wybitne osiągnięcia w nauce w 2018 r. W 2021 r. dostałem nagrodę Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za działalność naukową i dydaktyczną, która w szczególny sposób przyczynia się do rozwoju i wzrostu prestiżu UW oraz nagrodę indywidualną III stopnia Rektora Uniwersytetu Warszawskiego.

Od 2016 r. jestem członkiem Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a od 2019 r., decyzją Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, członkiem Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Prawne.

Moje zainteresowania naukowe obejmują: kwestie praworządności w Unii Europejskiej, prawo zamówień publicznych Unii Europejskiej oraz pomoc publiczną.

Jestem również radcą prawnym z 15-letnim doświadczeniem zawodowym. Od 2017 r. jestem wyróżniany w prestiżowym rankingu Chambers Europe w dziedzinie zamówień publicznych, a od 2019 r. w rankingu Legal 500 EMEA.

W wolnych chwilach lubię podróżować (w szczególności na Bliski Wschód), słuchać muzyki (np. the National, Interpol, Tame Impala i Bon Iver), oglądać sport (w szczególności mecze AC Milan) i uprawiać sport (przez 9 lat trenowałem siatkówkę, obecnie wiosłuję).

***

I am associate professor at the Faculty of Law and Administration of the Warsaw University. Since 2010 I hold Ph.D in European Law (summa cum laude). My Ph.D. dissertation (“Interes publiczny w prawie energetycznym Unii Europejskiej” [Public Interest in EU Energy Law] has been written under the supervision of prof. M.M. Kenig-Witkowska. In 2019, the Council of the Faculty of Law and Administration of the Warsaw University granted to me habilitation.

At the Warsaw University I teach European Union law and European Union public procurement law (M.A. studies). In the Warsaw School of Economics I have been teaching State aid (post-graduate studies). I am also lecturer at advocate traineeship.

I have been visiting scholar in Cardiff, Beijing and Turin.

I am the member of the board of Public Procurement Law Association, as well as member of Polish Society of European Law, Prof. Zbigniew Hołda Association, the European Procurement Law Group, the Wiktor Osiatyński Archive Council, ClientEarth Council and the Legal Expert Team of Stefan Batory Foundation.

In 2019 I was awarded by the Dean of the Faculty of Law and Administration of the Warsaw University and in 2021 by the Rector of the Warsaw University for my scientific achievements (twice).

Since 2016 I am the member of the Council of the Faculty of Law and Administration and since 2019 the Council of the Discipline of Science – Law.

My research revolves around the rule of law in the European Union, EU public procurement law and State aid.

I am also legal adviser with 15 years of experience. Since 2017 I have been ranked in prestigious Chambers Europe Public Procurement and since 2019 I have been named by Legal 500 EMEA “Leading Individual” in the field of public procurement .

In my spare time I travel (in particular in the Middle East), listen to music (mainly indie rock, e.g. the National, Interpol, Tame Impala or Bon Iver), watch sport (I am a fan of AC Milan) and row.