Aktualności

Kolejne pytanie prejudycjalne polskiego Sądu Najwyższego

16 marca w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowane zostało kolejne już pytanie prejudycjalne polskiego Sądu Najwyższego: :JOC_2015_089_R_0003&from=EN Treść postanowienia dostępna jest pod tym linkiem: Ciekawe, kiedy pytanie prejudycjalne skieruje polski Trybunał Konstytucyjny…

Zajęcia 18 marca

Uprzejmie proszę o przeczytanie wyroku TS w sprawie C-112/00, Schmidberger LUB wyroku w sprawie C-110/05, Komisja przeciwko Republice Włoskiej. Pozdrawiam, Piotr Bogdanowicz

Zajęcia 11/20 marca

Do wyroku w sprawie Keck i Mithouard (był zadany na poprzednie zajęcia) proszę jeszcze przeczytać wyrok c-205/07 w sprawie Gysbrechts. Piotr Bogdanowicz

Zajęcia 4/13 marca

Proszę o przeczytanie 3 orzeczeń: 8/74 Dassonville, 120/78 Cassis de Dijon oraz C‑267/91 i C‑268/91 Keck i Mithourd. Piotr Bogdanowicz

Godziny dziekańskie 6 marca – referat na konferencji

W związku z Konferencją Wydziałową w dniu 6 marca br. ( piątek) ogłoszono godziny dziekańskie. Tym samym zajęcia i dyżur w tym dniu są odwołane. Niemniej, zapraszam na swój referat w trakcie ww. Konferencji (w panelu w godz. 16:30-18:15) pt.…

Zajęcia 25/27 lutego

Szanowni Państwo, na najbliższe zajęcia proszę o przeczytanie art. 28-33 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz wyroku Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-313/05, Brzeziński. Pozdrawiam, Piotr Bogdanowicz

Termin zaliczenia pierwszego semestru

Szanowni Państwo, przypominam o zbliżającym się terminie zaliczenia pierwszego semestru oraz informuję, że w pierwszym semestrze odbędą się jeszcze 3 dyżury: 16 stycznia o godz. 11:30, 23 stycznia o godz. 11:30 oraz 4 lutego (zamiast 30 stycznia) o godz. 8.00