Wykład w drugim semestrze

Zapraszam – w imieniu prof. UW dr. hab. R. Grzeszczaka i własnym – na wykład z „Prawa Unii Europejskiej” – środa 16:45-18:15, s. A2 (CI II).

„Rozkład jazdy”:

 • 2019-02-20 (PB) Wprowadzenie – etapy, natura i specyfika unijnej integracji gospodarczej, jej historia i teraźniejszość, zagrożenia i wyzwania, zasada równego traktowania (niedyskryminacji) jako podstawa integracji gospodarczej
 • 2019-02-27 (RG) Swoboda przepływu towarów – cz. I: unia celna, zakaz ceł i opłat o skutku równoważnym, zakaz opodatkowania dyskryminacyjnego i protekcjonistycznego (art. 110 TFUE)
 • 2019-03-06 (RG) Swoboda przepływu towarów – cz. II: art. 34 i 35 TFUE – środki o skutku równoważnym do ograniczeń ilościowych, art. 36 TFUE – ograniczenia traktatowe swobody przepływu towarów
 • 2019-03-13 (RG) Swoboda przepływu towarów – cz. III: doktryna wymogów imperatywnych, zasada wzajemnego uznania, (formuła Cassis, formuła Keck), reklama towarów.
 • 2019-03-20 (RG) Swobodny przepływ pracowników – cz. I 
 • 2019-03-27 (RGSwoboda przepływu pracowników – cz. II: ograniczenia traktatowe oraz wyjątki imperatywne
 • 2019-04-03 (PBDyrektywa 38/2004 i case study
 • 2019-04-10 (PB) “Turystyka socjalna” obywateli UE – najnowsze orzecznictwo trybunalskie oraz swoboda przepływu przedsiębiorczości  cz. I
 • 2019-04-17 (RG) Swoboda przedsiębiorczości – cz. II: migracja spółek
 • 2019-04-24 (RG) Swoboda świadczenia usług
 • 2019-05-08 (PB) Swoboda przepływu kapitału (i płatności)
 • 2019-05-15 (RG) Uznawanie kwalifikacji zawodowych, wykonywanie zawodu prawnika w Unii Europejskiej, case study – w oparciu o toczące się sprawy KE przeciwko Polsce
 • 2019-05-22 (PB) Prawo konkurencji – art 101. TFUE
 • 2019-05-29 (PB) Prawo konkurencji – art. 101 i 102 TFUE
 • 2019-06-05 (PB) Wykład podsumowujący