Nowa publikacja (glosa)

W numerze 2/2016 kwartalnika Prawo Zamówień Publicznych ukazała się moja glosa do wyroku TSUE z 7.4.2016 r. w sprawie C-324/14 pt. Zasady powoływania się na zasoby osoby trzeciej przy ubieganiu się o zamówienie publiczne – glosa do. Zachęcam do lektury.

Link do wyroku:

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=pl&jur=C,T,F&num=C-324/14&td=ALL