Zajęcia 26.10

Szanowni Państwo,

proszę o przeczytanie:

1) Decyzji Rady (UE) 2015/1601 z dnia 22 września 2015 r. ustanawiającej środki tymczasowe w obszarze ochrony międzynarodowej na rzecz Włoch i Grecji

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32015D1601

2) Komunikat Komisji Nowe ramy UE na rzecz umocnienia praworządności

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex:52014DC0158

Piotr Bogdanowicz