Aktualności

Zajęcia 6/8 kwietnia

Szanowni Państwo, proszę o przeczytanie wyroków w sprawach: 1. C-205/07 – Gysbrechts i Santurel Inter 2. C-333/14 – The Scotch Whisky Association. Pozdrawiam, Piotr Bogdanowicz

Zajęcia 26 lutego i 2 marca

Szanowni Państwo, proszę o przeczytanie wyroku Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-160/14, Ferreira da Silva. Do zobaczenia, Piotr Bogdanowicz

Drugie kolokwium: zakres przedmiotowy + orzeczenia

Zakres przedmiotowy 1. Zasada pierwszeństwa 2. Zasada skutku bezpośredniego 3. Zasada skutku pośredniego 4. Zasada odpowiedzialności odszkodowawczej 5. Sądowa kontrola przestrzegania prawa (skarga w zw. z naruszeniem Traktatów, skarga na nieważność, skarga na bezczynność) 6. Procedura pytań prejudycjalnych Orzeczenia 1.…

Dyżury w sesji zimowej

Szanowni Państwo, dyżury w sesji zimowej odbywać się będą w środy o godz. 8. Pozdrawiam, Piotr Bogdanowicz

Zajęcia 22 i 27 stycznia

Szanowni Państwo, uprzejmie proszę o zapoznanie się z informacjami dostępnymi pod tym linkiem: Proszę przynieść na zajęcia standardowy formularz skargi i zastanowić się nad sprawą, którą potencjalnie chcieliby Państwo skierować do Komisji. Pozdrawiam, Piotr Bogdanowicz  

Zajęcia 15 i 20 stycznia

Szanowni Państwo, proszę o przeczytanie orzeczenia w sprawach połączonych C‑46/93 i C‑48/93, Brasserie du pêcheur SA. Pozdrawiam, Piotr Bogdanowicz

Zajęcia 13.01

Proszę o przeczytanie pkt 106-124 orzeczenia ws. C-212 Pozdrawiam, Piotr Bogdanowicz

Zajęcia 16.12

Szanowni Państwo, proszę o przeczytanie orzeczenia w sprawie C-144/04, Mangold. Pozdrawiam, Piotr Bogdanowicz

Zakres materiału na kolokwia

Dla wszystkich grup poza grupą środową o 9:45 (bez pkt 6): 1. Podstawy prawa Unii Europejskiej (wyroki w sprawach Costa p. Enel i van gend en Loos – mogą być przedmiotem „samodzielnego” pytania!); 2. Podział kompetencji w Unii Europejskiej (UE);…

Przełożone dyżury

Szanowni Państwo, zamiast dyżurów 2 i 9 grudnia, odbędą się one 15 grudnia o godz. 8 oraz 18 grudnia o godz. 11:30. Zapraszam! Piotr Bogdanowicz