Aktualności

Dyżur

Szanowni Państwo, Najbliższy dyżur odbędzie się od razu po egzaminie w dniu 12 września – ok. godz. 11. Łączę pozdrowienia, Piotr Bogdanowicz

Moja polemika z W. Gontarskim

Zapraszam do lektury: https://www.rp.pl/Opinie/306289974-Polska-nie-wygrala-przed-Trybunalem-Sprawiedliwosci—Piotr-Bogdanowicz-polemizuje-z-Waldemarem-Gontarskim.html

Najbliższe dyżury

W związku z wyjazdem naukowym dyżur w dniu 19 czerwca jest przełożony na 25 czerwca na godz. 9. Dyżur 26 czerwca rozpocznie się o godz. 9.  

Dyżur 29 maja

Dyżur 29 maja będzie odbywał się w godz. 11-12. Miejsce bez zmian (p. 112). Piotr Bogdanowicz  

Rzecznik generalny powołuje mój artykuł

Z przyjemnością informuję, że rzecznik generalny Tanchev odwołał się w opinii w sprawie C-619/18 Komisja przeciwko Polsce do artykułu, którego jestem współautorem: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=212921&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1311576 Punkt 50, przypis 28.

Dyżury

Dyżur 3 kwietnia – odbędzie się w godzinach 11-12. Dyżur 10 kwietnia – odbędzie się w godzinach 11:15-12:15.