Aktualności

Zmiana dyżuru

Szanowni Państwo, najbliższy dyżur zamiast 10 maja odbędzie się 11 maja o godz. 9. Miejsce bez zmian. Pozdrawiam, Piotr Bogdanowicz

Wykłady z prawa Unii Europejskiej w II. semestrze

Szanowni Państwo, informuję, że w drugim semestrze będę prowadził – razem z prof. UW dr. hab. R. Grzeszczakiem – wykłady z prawa Unii Europejskiej (prawa materialnego). Środa 16:45. Serdecznie zapraszam. Poniżej „rozkład jazdy” RG – prof. UW dr hab. R.…

Kolejna konferencja na temat praworządności

Zapraszam na konferencję „Wniosek w sprawie wszczęcia w stosunku do Polski procedury art. 7 TUE. Ramy prawno-polityczne„, organizowaną przez Katedrę Prawa Europejskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Katedrę Prawa Międzynarodowego i Prawa UE  w Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego we współpracy z Przedstawicielstwem Komisji…

Nowa publikacja

Zachęcam do lektury artykułu, który właśnie ukazał się w Europejskim Przeglądzie Sądowym – „Brak niezależności sądów krajowych jako uchybienie zobowiązaniu w rozumieniu art. 258 TFUE (cz. I)”. Wraz z moim kolegą, dr. Maciejem Taborowskim, podejmujemy się próby rzetelnej, jak myślę,…

Precedensowa decyzja Komisji Europejskiej

1. Wszczęcie procedury z art. 7 TUE 2. Skierowanie sprawy do Trybunału Sprawiedliwości w sprawie niezależności sądów Już niedługo w „Europejskim Przeglądzie Sądowym” ukażą się publikacje na ten temat – autorstwa dr. M. Taborowskiego i mojego.

Wykłady specjalizacyjne / konwersatoria w Katedrze Prawa Europejskiego

Serdecznie polecam – obok swojego 🙂 – wykłady specjalizacyjne i konwersatoria moich kolegów z Katedry w semestrze letnim: Dr Maciej Taborowski: Ochrona sądowa w UE, czwartek, 18.30 Dr hab. Anna Zawidzka-Łojek: Prawo rynku wewnętrznego, czwartek 16.45 Pozdrawiam, Piotr Bogdanowicz